youtube ptit google plus ptit twitter ptit

Tên miền

Tại sao tôi phải đăng ký nhiều tên miền

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc đăng ký nhiều hơn một tên miền, bạn có quyền ý tưởng. Đăng ký và sử dụng nhiều tên miền là tên lớn để xây dựng doanh... Chi tiết ...

Khi lựa chọn tên miền cần lưu ý điểm gì?

Để lựa chọn được tên miền hay có rất nhiều thủ thuật, bạn có thể lựa chọn trong các tiêu chí sau đâu: tên miền ngắn, dễ nhớ, liên quan đến hoạt động... Chi tiết ...

Bảo mật thông tin tên miền là gì ?

Khi bạn đăng ký một tên miền với nhà đăng ký tên miền, các thông tin tên miền của bạn (chẳng hạn như tên, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Địa chỉ... Chi tiết ...

Có thể đổi tên miền khác hay đổi tên chủ thể vì đăng ký sai hay không?

Có thể đổi tên miền khác hay đổi tên chủ thể vì đăng ký sai hay không? Chi tiết ...

TƯ VẤN TÊN MIỀN

Quy tắc 1 : Tên miền càng ngắn càng tốt Chi tiết ...

Tên miền là gì?

Một tên miền là một địa chỉ duy nhất hay một nhận dạng trên Internet. Chi tiết ...