youtube ptit google plus ptit twitter ptit

Hướng dẫn SEO hình ảnh lên Google

Bên cạnh việc tìm kiếm nội dung văn bản, hàng ngày hàng giờ vẫn có rất nhiều người thực hiện tìm kiếm thông tin hình ảnh chính vì thế 1 dự án SEO thành công nghĩa là không những trang web của bạn phải lọt được vào top của google tìm kiếm văn bản mà các kết quả trả về website của bạn cũng phải nằm trên top đầu khi người dùng tìm kiếm trên google image.dịch vụ seo web hình ảnh càng cực kì quan trọng đối với các website mà nội dung chủ yếu thể hiện qua hình ảnh hoặc các website muốn tiếp cận đến phần lớn khách hàng qua hình ảnh trong kết quả tìm kiếm.

SEO hình ảnh

Đầu tiên cần hiểu rằng hình ảnh là loại thông tin khác hoàn toàn với các ký tự do đó ngoài yếu tố về dung lượng (có thể cả chất lượng) thì google không thể hiểu được nội dung của hình ảnh nếu hình ảnh đó không có những giải thích qua các ký tự.

Để thực hiện SEO hình ảnh hiệu quả cần thiết phải dùng các ký tự để mô tả hình ảnh 1 cách tối ưu nhất.

Hướng dẫn cách SEO hình ảnh

1. Nội dung text (văn bản) bao quanh hình ảnh

Google sẽ căn cứ vào nội dung của phần văn bản nơi hình ảnh xuất hiện để trả về những kết quả là những hình ảnh trong các bài viết có nội dung liên quan đến truy vấn nhất. Chính vì vậy giữa văn bản và hình ảnh cần có sự liên hệ chặt chẽ, đặc biệt là phần văn bản trong những bài viết thiên về hình ảnh.

2. Đặt mô tả cho hình ảnh chứa  từ khóa cần SEO

Google sẽ căn cứ vào phần mô tả (Caption) của hình ảnh để nhận biết nội dung của ảnh, vì thế cần đưa viết mô tả cho hình ảnh 1 cách chính xác nội dung ảnh và đưa vào đó từ khóa cần SEO.

3. Đưa từ khóa vào tiêu đề (title) của ảnh

Bạn có thể xem tiêu đề của hình ảnh quan trọng như tiêu đề của bài viết chính vì thế nên đưa từ khóa vào tiêu đề của ảnh bằng viết tiêu đề ngắn gọn, có chứa từ khóa nhưng nhưng không nên dùng lại hoàn toàn phần mô tả.

4. Alt tag (alternative text) – Phần quan trọng nhất nói lên nội dung của ảnh

Đây là phần text quan trọng nhất nói lên nội dung của hình ảnh, tất nhiên trong thẻ Alt không thể quên từ khóa cần SEO.

5. Tên của hình ảnh

Khi tải hình ảnh lên hosting thường phần link của hình ảnh sẽ giữ nguyên cấu trúc như tên của ảnh. Nhiều bạn không chú ý điều này nhưng thực chất việc đặt tên ảnh có chứa từ khóa cần SEO cũng giống như khi chúng ta thực hiện việc đưa từ khóa vào Url. Cấu trúc link hình ảnh có thể là …./image/ten-hinh-anh.img vì thế nên đặt tên hình ảnh là từ khóa cần SEO.

Ví dụ: quan-ao-nu.jpg

SEO hình ảnh trong wordpress

Đối với WordPress khi up ảnh lên nhất định phải bỏ chút thời gian để thêm những yêu tố như mình đã liệt kê bên trên như ví dụ hình bên dưới. Thông thường trong WordPress sẽ sử dụng các plugin SEO chính vì thể một là bạn không SEO hình ảnh khi không cho phép index các file ảnh hai là bạn cần cho phép máy tìm kiếm index các file ảnh của bạn (bật tính năng index file ảnh).

SEO hình ảnh trong wordpress

SEO hình ảnh trong Blogger

Sau khi upload hình ảnh lên blogger cũng không quên click vào ảnh, click vào phần Chú thích để thêm mô tả, click vào Thuộc tính thẻ Title và Alt cho ảnh như hình bên dưới.

SEO hình ảnh trong Blogger

Khai báo kích thước ảnh

Việc khai bào kích thước ảnh góp phần tăng tốc độ load trang và tăng hiệu quả thu thập thông tin về ảnh.

Ngoài ra các bạn cũng không nên dùng ảnh chất lượng quá cao dẫn đến tải hình ảnh lâu và dùng hình ảnh chất lượng quá thấp sẽ bị google đánh giá thấp chất lượng hình ảnh (Google có thể biết ảnh của bạn chất lượng cao hay thấp).

Như vậy tổng hợp lại cấu trúc dùng chung cho hình ảnh đã được tối ưu SEO sẽ như sau:

<img alt="mo-ta-chua-tu-khoa-can-seo"src="http://ten-mien-cua-ban.com/.../tu-khoa-can-seo.jpg" width="chieu-rong-anh" height="chieu-cao-anh" />

Link mình để màu đỏ phụ thuộc vào link bạn muốn gắn vào hình ảnh trong bài viết. Bạn có thể dùng trong bài viết của mình hoặc không để link đến hình ảnh nhưng nếu post bài ở các forum hay những nơi khác ngoài trang của bạn thì bạn có thể dùng trực tiếp link ảnh hoặc link trỏ về trang web của bạn như 1 backlink.

Nếu có thể hãy tự chụp những ảnh mới chưa từng được up lên internet thay vì download các hình ảnh về dùng lại.