youtube ptit google plus ptit twitter ptit

Dịch Vụ Hosting

Dịch Vụ Hosting

Thông Tin
Cá Nhân
Bán Chuyên Nghiệp
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
Doanh Nghiệp++
TM Điện Tử
Cao cấp
VIP
Đặc biệt
Server đặt tại
Dung lượng
1GB
2GB
3GB
4GB
5GB
6GB
7GB
8GB
10GB
Băng thông
15GB
20GB
25GB
50GB
80GB
150GB
190GB
250GB
300GB
Email POP3/webmail
20
30
80
120
150
200
250
300
350
Subdomain
3
5
10
20
30
40
60
90
150
ASP/ASP.net/PHP
ASP.net 2.0/3.5
MSSQL 2005/2008
1
1
2
3
4
6
10
20
35
MySQL5
1
2
3
3
4
6
10
20
35
Backup
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
miễn phí
Chi phí/tháng
109.000
 
199.000
 
279.000
 
350.000
 
389.000
 
449.000
 
500.000
 
542.000
 
590.000
 
Chi phí/năm
1.308.000
 
2.388.000
 
3.348.000
 
4.200.000
 
4.668.000
 
5.388.000
 
6.000.000
 
6.504.000
 
7.080.000
 
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm
1 Năm