youtube ptit google plus ptit twitter ptit

Hosting

Hàm mail() khi sử dụng hosting

Hàm mail() là một trong những hàm rất thông dụng của ngôn ngữ lập trình web PHP, nó dùng để gửi email mà không cần xác nhận tài khoản với máy chủ Email (SMTP Server... Chi tiết ...

Hướng dẫn tự động sao lưu dữ liệu trên server - VPS

Trong quá trình sử dụng Server riêng và thuê VPS riêng 1 số khách hàng quen sử dụng host share có được sự hỗ trỡ backup dữ liệu từ bộ phận kỹ thuật nên đã... Chi tiết ...

Về HOSTING

Web Hosting là gì? Chi tiết ...

TƯ VẤN HOSTING

1. Sau bao lâu kể từ khi thanh toán thì tôi có thể sử dụng dịch vụ? Chi tiết ...

Website và Web Hosting là gì ?

Website bạn có thể hiểu như một quảng cáo trên các trang vàng, nhưng có điểm khác ở chỗ nó cho phép người xem có thể thực hiện nhiều việc hơn như giao tiếp,... Chi tiết ...