youtube ptit google plus ptit twitter ptit

Cách tạo backup dữ liệu trên hệ quản trị SQL như thế nào ?

I.Backup thủ công :

-Khởi động SQL Server Enterprise  Manager ( SEM ): Start > Microsoft SQL Server > Enterprise Manager .

Hình 1 :  Giao diện khi kích hoạt SEM . Chọn Máy Chủ .

Hình 2 : Bấm đúp vào dấu cộng DataBase .

 

Hình 4 : Chọn MISBHYT .

 

Hình 5 : Bấm chuột phải > trên menu chọn All task > chọn Backup Database ...

Hình 6 :  bấm nút  Remove . Xóa đường dẫn đang có sẵn .

 

Hình 7 : Chọn Overwite exitsting media .Bấm nútAdd

 

Hình  8 : Chọn nút 3 chấm để chọn nơi lưu trữ tập tin backup .

Hình 9 : Trong ví dụ này , chúng tôi chọn ổ G .nằm trong thư mục : sql backup week . Bấm ok .

 

Hình 10 : Bấm ok .

Hình 11 : Bạn đã xác lập đường dẫn lưu trữ tập tin backup .Bấm ok  và chờ tiến trình tự đọng thực hiện như hình 12.

Hình 12 : Quá trình backup .

 

Hình 13 : quá trình backup thành công.

 

Hình 14 : Vào thư mục bạn đã chọn để chứa tập tin backup kiểm tra . Để gửi đi bạn nên sử dụng chương trình  Winrar để nến tập tin này lại .